EK43S 黒/白 | <公式サイト>FBCインターナショナル
EK43S 黒/白

価格 627,000円(税込)
品番 EK43S
材質
サイズ W230×D412×H677mm
製品仕様 電源:100V 1300W 50/60Hz.
質量:24㎏
容量:ホッパー800g
カッター:フラットディスクタイプ Φ98㎜
回転速度:50Hz. 1480rpm
     60Hz. 1740rpm